راهنمای ثبت نام

ثبت نام جهت مشارکت در سی و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی 1402 توسط اداره کل‌ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در هر استان انجام می‌شود.

نکته مهم:

متقاضی بایستی مجوز از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را دارا باشد؛ در غیر اینصورت ثبت نام صورت نخواهد گرفت.