ورود به سامانه

این صفحه ویژه مدیران استانی صنایع دستی می‌باشد
مرحله یک: ثبت نام اولیه
مرحله دوم: ورود به سامانه

توجه در صورت ثبت نام اولیه و دریافت نام کاربری و پسورد در هر یک از سالنهای بالا از طریق زیر وارد شوید:

فعال صنایع دستی هستم و تقاضای مشارکت در نمایشگاه برای گرفتن غرفه دارم: