بخش‌های نمایشگاه

ارتباط مستقیم در حوزه‌های:
آبگینه
چلنگری
مینا کاری
ساجی سنتی
پوشاک سنتی
سازهای سنتی
چاپهای سنتی
رودوزی‌های سنتی
طراحی و نقاشی سنتی
بافته‌های داری و غیر داری
کاشی سنتی سفال و سرامیک
هنرهای سنتی وابسته به معماری
دست آفریده‌های چرمی، چوبی، حصیری، فلزی، دریایی، استخوان، سنگی، کاغذی و…
پیشه‌های وابسته به گروه‌های صنایع دستی (چرمی، چوبی و فلزی، دریایی سنگی، استخوان، کاغذی و …)

بخش کارگاهی:
عناوین کارگاه‌ها در شانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته متعاقبا اعلام خواهد شد.

بخش جلسات متناظر:
ثبت نام برای این بخش اطلاع رسانی خواهد شد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.