حمایت وزارت گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی از نمایشگاه

برای اطلاع از نحوه حمایت از حضور در نمایشگاه به دفاتر استانی مراجعه فرمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.